POLITYKA PRYWATNOŚCI

Salonu łazienek BLU Łomża

Salon łazienek BLU Łomża poważnie traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych osób odwiedzających tę stronę (serwis).

Polityka Prywatności określa podstawy, zasady oraz granice zbierania i przetwarzania Twoich danych osobowych przez Salon łazienek BLU Łomża. Poniżej znajdziesz dokładne informacje dotyczące sposobów przetwarzania Twoich danych osobowych oraz celów ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm , zwana dalej „Ustawą”, a od 25 maja Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dn. 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, str.1) zwane dalej „RODO” jest Salon łazienek BLU Łomża z siedzibą w 18-400 Łomża, Piłsudskiego 82.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą/RODO. Celem ich przetwarzania jest zapewnienie wykonania naszych obowiązków. Przetwarzanie danych następuje w oparciu o zasady opisane poniżej.

Dane osobowe

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe (czyli informacje, dzięki którym można Cię zidentyfikować), które przekazujesz nam, kontaktując się z nami telefonicznie lub mailowo lomza@blu.com.pl albo w inny sposób. Twoje dane są również zbierane kiedy udzielasz się na kanałach w social mediach.

Zbieramy i przetwarzamy następujące dane:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • NIP
 • Numer konta bankowego

Przekazanie tych danych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania realizacja niektórych usług będzie niemożliwa.

Przy każdej Twojej wizycie na naszej stronie www.blu.lomza.pl możemy automatycznie zbierać następujące dane:

 • Informacje techniczne, w tym adres IP Twojego komputera, nazwy i wersji przeglądarki, strefy czasowej.
 • Informacje o Twojej sesji, w tym o adresach URL, z których zostałeś przekierowany na naszą stronę www.blu.lomza.pl lub na które zostałeś z niej przekierowany (wraz z datą przekierowania), produktach, które przeglądałeś lub których szukałeś; czasie ładowania stron, błędach pobierania, Twojej aktywności na stronach (przeglądanie, kliknięcia).

Wykorzystanie danych

Wykorzystujemy posiadane o Tobie dane w następujących celach:

 • Aby wykonać nasze obowiązki wynikające z umów, które zostały zawarte między Tobą i Salonem łazienek BLU Łomża oraz aby dostarczać Ci towary i usługi, które od nas zamawiasz;
 • Aby informować Cię za pomocą poczty elektronicznej, tradycyjnej, SMS-ów o produktach i usługach, które w naszej ocenie mogą Cię zainteresować – o ile wyrazisz na to zgodę;
 • Aby spełnić obowiązki wynikające z naszej współpracy, a nałożone na Salon łazienek BLU Łomża przez prawo, takie jak obowiązki podatkowe, ubezpieczeniowe, statystyczne, itp.
 • Aby monitorować i zapewnić, że Twoje działania są zgodne z naszymi zasadami;
 • Aby informować Cię o zmianach w naszych usługach;
 • Aby realizować nasze wewnętrzne cele biznesowe, takie jak: audyty, analiza danych, opracowanie nowych produktów, udoskonalania naszej strony internetowej, poprawa usług, badanie skuteczności akcji promocyjnych, itp.;
 • Aby zapewnić naszej stronie internetowej bezpieczeństwo;
 • Aby móc odpowiadać na pytania i wnioski złożone przez odpowiednie organy lub urzędy;
 • Aby zapewnić właściwą obsługę klienta

Udostępnianie Twoich danych

1. Twoje dane nie są sprzedawane w celach komercyjnych.

2. Twoje dane mogą zostać przekazane w celu ich przetwarzania innym spółkom z naszej grupy (spółka matka oraz inne spółki z grupy kapitałowej) w celu wsparcia nas w wykonywaniu zadań, o których mowa w punkcie dot. wykorzystywania danych, w zgodzie z obowiązującym prawem.

3. Twoje dane mogą zostać przez nas udostępnione, w ściśle określonych celach podmiotom trzecim, takim jak:

 • Partnerzy biznesowi, czyli dostawcy i podwykonawcy, którzy wykonują umowy, które zawieramy z nimi lub z Tobą. Dotyczy to przede wszystkim firm kurierskich, przewoźników, firm windykacyjnych, dostawcy usług logistycznych (np. pakowanie), usług obsługi konsumentów.
 • Dostawcy usług analitycznych i technologicznych oraz wyszukiwarek, którzy wspierają nas w rozwijaniu i optymalizacji naszej strony.
 • Dostawcy rozwiązań technicznych, które pozwalają nam wysyłać do Ciebie wiadomości, w szczególności dostawcom usług zbiorowej wysyłki mailingu oraz sms.

4. Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim jeżeli będziemy do tego zobligowani przez obowiązujące przepisy prawa.

Przechowywanie danych osobowych

Wszystkie informacje, które nam podajesz lub które zbieramy na Twój temat, są przechowywane na bezpiecznych serwerach.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że przepisy prawa wymagają bądź dopuszczają dłuższy okres retencji.

Twoje prawa

 • Masz prawo do dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania. Jeżeli odkryjesz, że Twoje dane są błędne lub nieaktualne skontaktuj się z nami mailowo na adres lomza@blu.com.pl w celu przekazania informacji, które dane chciałbyś zmienić. Masz również prawo do żądania usunięcia swoich danych. Na Twój wniosek przesłany do Biura Obsługi Salonu łazienek BLU Łomża usuniemy Twoje dane tak szybko jak to jest możliwe. Po jego zamknięciu będziemy przechowywali dane osobowe jeśli wymaga tego prawo, np. w celu pobrania zaległych płatności, zapobiegania oszustwom, rozwiązywania sporów czy wsparcia w zakresie postępowań sądowych.
 • Masz prawo żądać, aby Twoje dane nie były przetwarzane w celach marketingowych. Przy zbieraniu danych informujemy jeśli zamierzamy wykorzystać podane przez Ciebie dane w tym celu, lub jeżeli zamierzamy udostępnić te dane podmiotom trzecim w tym celu, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

Bezpieczeństwo i obowiązek starannego działania

Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić Twoje dane, jednak przesyłanie danych przez Internet nigdy nie jest całkowicie bezpieczne i nie możemy zapewnić bezwzględnego bezpieczeństwa danych, które przesyłasz do naszego serwisu. Transmisja danych odbywa się na Twoje ryzyko. Kiedy Twoje dane dotrą do nas, zapewnimy odpowiednie procedury i zabezpieczenia aby nie dopuścić do nieupoważnionego dostępu do danych.

Cookies

Nasza strona używa cookies (niewielkich plików umieszczonych na dysku twardym użytkowników naszej strony) aby odróżnić Ciebie od innych użytkowników serwisu. Pozwala nam to zapewnić Ci najwyższą jakość naszych usług oraz ulepszać nasz serwis. Używamy cookies w celu analizy przepływu informacji, personalizacji usług, treści i reklam, mierzenia efektywności promocji oraz promocji zaufania i bezpieczeństwa.

Większość cookies nie przechowuje informacji służących do identyfikacji użytkownika, a zawiera ogólne informacje takie jak sposoby w jakie użytkownik trafia na naszą stronę i jej używa lub jego lokalizację.

Możesz zrezygnować z plików cookies, jeżeli Twoja przeglądarka na to pozwala, ale może to sprawić, że nie będziesz mógł w pełni korzystać z usług oferowanych przez system Salonem łazienek BLU Łomża. Więcej informacji o cookies i o tym jak je wyłączyć znajdziesz na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Google Analytics

Aby zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszych witryn korzystamy z usługi Google Analytics. Oznacza to, że kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową przeglądarka automatycznie przesyła określone informacje do Google. Obejmuje to na przykład adres strony internetowej, którą odwiedzasz, oraz twój adres IP. Szczegółowe informacje o tym jak technologie Google gromadzą i przetwarzają dane dostępne są pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/partners/.
Jeśli nie chcesz, aby w twojej przeglądarce wykorzystywana była usługa Google Analytics, to możesz zainstalować dodatek do przeglądarki Google Analytics. Więcej informacji na temat Google Analytics i polityki prywatności Google znajdziesz na stronie https://support.google.com/analytics.

Kontakt

Jeżeli masz jakieś pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Polityki Prywatności prosimy o wysłanie ich pocztą elektroniczną na adres lomza@blu.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres Salon łazienek BLU Łomża 18-400 Łomża, Piłsudskiego 82.