Gwarancja / Zwroty
i
serwis pogwarancyjny

Asortyment naszego sklepu posiada gwarancję producenta od daty zakupu, z zastrzeżeniem normalnych warunków użytkowania i przestrzegania instrukcji użytkowania zalecanej przez producenta. W przypadku, gdy produkt wymaga naprawy w trakcie tego okresu gwarancyjnego, naprawa zostanie przeprowadzona przez naszych techników posprzedażnych, pod warunkiem, że: produkt nie został poddany nieprawidłowemu użytkowaniu. Gwarancja nie obejmuje również przypadków gdy produkt został naprawiony przez przez osoby trzecie jak również produkt nie został w żaden sposób zmodyfikowany w stosunku do pierwotnego stanu.

Jakie produkty objęte są gwarancją / zwrotem?

 • Produkty zakupione w naszym sklepie

  Gwarantujemy najwyższą jakość produktów zakupionych w naszym sklepie.

 • Produkty z niezniszczonym oryginalnym opakowaniem

  Wszystkie produkty zakupione w naszym sklepie są dostarczane w oryginalnym opakowaniu.

 • Produkty nie uszkodzone

  Jeśli produkty nie są uszkodzone podlegają one gwarancji. Wystarczy zwrócić się do naszych pracowników obsługi gwarancyjnej o pomoc, a oni odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące zasad zwrotu i naprawy.

 • Produkty, które nie zostały naprawione przez osoby trzecie

  Jeśli produkty zwracane do naszego sklepu nie zostały naprawione przez osoby trzecie, podlegają one gwarancji. Przede wszystkim porozmawiaj z naszymi technikami, którzy pomogą Ci rozwiązać każdy problem.

 • Produkty, które nie były używane dłużej niż ich okres gwarancyjny

  Masz prawo do reklamacji produktów objętych okresem gwarancyjnym producenta. Skontaktuj się z naszymi pracownikami przez telefon lub e-mail. Otrzymasz wszystkie niezbędne instrukcje. Obiecujemy szybko rozpatrzyć Twoje zgłoszenie.

W jakich przypadkach gwarancja jest odrzucona?

 • Uszkodzenia spowodowane zużyciem

  Należy pamiętać, że nasza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu, które mogły powstać w wyniku normalnego zużycia produktu.

 • Niewłaściwe użycie

  Jeśli produkt zakupiony w naszym sklepie ma wizualne ślady niewłaściwego użycia, ten przypadek nie jest objęty gwarancją.

 • Okres gwarancji wygasł

  Gwarancja rozpoczyna się w dniu dokonania zakupu na dokumencie zakupu i obejmuje ją ściśle ustalona gwarancja producenta.

 • Nieautoryzowane usługi naprawcze

  Gdy produkt jest naprawiany przez nieautoryzowany serwis klient traci  swoje prawo do bezpłatnego serwisu gwarancyjnego.

 • Zużycie materiałów eksploatacyjnych

  Każdy materiał eksploatacyjny ma swój gwarantowany czas życia. Po zakończeniu cyklu życia materiałów eksploatacyjnych gwarancja traci ważność; materiały powinny zostać zmienione na koszt kupującego.

 • Używanie nieautoryzowanych części zamiennych lub materiałów eksploatacyjnych

  W przypadku produkt jest zepsuty z powodu użycia nieautoryzowanych części zamiennych lub materiałów eksploatacyjnych sklep nie ponosi odpowiedzialności.

 • Klęska żywiołowa

  Klęska żywiołowa jest siłą wyższą, której sprzedawca nie może zapobiec.

 • Czyszczenie produktu

  Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu podczas czyszczenia lub usuwania obcego materiału z jego powierzchni lub z jego wnętrza, sklep nie świadczy bezpłatnych usług gwarancyjnych, ponieważ awaria nastąpiła z winy kupującego.